Wesse Engineering OÜ sai Eesti vanima ettevõtjate esindusorganisatsioon liikmeks!

Eesti Kaubandus- Tööstuskoda asutati Eesti kaupmeeste, töösturite, pankurite ja laevaomanike ühishuvide esindamiseks ja kaitseks 1925. aastal. Koja tegevus taastati 1989. aastal. Ajaloo keerdkäikudes on Kaubanduskoda üle elanud erinevaid aegu, kuid jäänud alati tähtsaimaks äriaadressiks nii Eestis tegutsevatele kui Eestist huvitatud välismaistele ettevõtjatele.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon. 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on eraõiguslik mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis registreeritud ettevõtted ja organisatsioonid. Kaubanduskoda on üle-eestiline organisatsioon, mille regionaalne tegevus on aktiivne ning kohalike liikmete vajadusi arvestav ja rahuldav. Kaubanduskoja regionaalsed esindused asuvad Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeteks on pea 3200 Eestis tegutsevat ettevõtet ning nad annavad 41% Eesti firmade kogu netokäibest ja 42% puhaskasumist. Kaubanduskoja liikmelisus on vabatahtlik. Ühisesse organisatsiooni on koondunud ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse ning need, kel kasu pakutavatest praktilistest teenustest ja ärialasest informatsioonist.

Kaubanduskoja eesmärk:
Kaubanduskoja eesmärk on Eesti ettevõtluse edendamine ning kaasaaitamine ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna loomisele ja säilitamisele.

Kaubanduskoja tegevused:

  • Ettevõtjate huvide esindamine ja kaitse - osalemine majandustegevust ja haridussüsteemi arenguid mõjutava riikliku poliitika ja seadusandluse väljatöötamisel ja muutmisel. Ettevõtete abistamine Eesti integreerumisel Euroopa Liidu (EL) majandusruumi.
  • Ettevõtluskeskkonna arendamine – majanduskeskkonna parandamine läbi erinevate projektide, mis on suunatud ärieetika ja vastutustundliku ettevõtluse propageerimise, kommunikatiivse innovatsiooni ja sotsiaalsete oskuste arendamise, ettevõtlushariduse levikule ning ametiõppe populariseerimisele.
  • Teenuste osutamine ettevõtetele, mis keskenduvad peamiselt EL temaatikale, juriidilisele nõustamisele, ärikontaktide vahendamisele ning väliskaubandusele.

Rohkem infot: www.koda.ee